Dagens Nyheter

23 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 23 februari

Kvinnojourer tar emot män - om de definierar sig som kvinnor

- Dagens Nyheter -

Kajsa Ekis Ekman avbokades i tisdags från en konferens i Göteborg som arrangerats av Roks. Detta efter att i två debattartiklar ha reflekterat kritiskt kring idén att man själv kan definiera sin könstillhörighet.

I tisdags skulle Kajsa Ekis Ekman ha talat på en konferens om pornografins koppling till prostitution i Göteborg arrangerad av Roks, Riksnätverket för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Hennes medverkan blev dock inställd med hänvisning till en debattartikel och en efterföljande replik hon skrivit i Aftonbladet, där hon reflekterar kritiskt kring idén att kön är något man själv definierar. ”Detta är inte förenligt med Roks ideologi”, skriver nätverkets styrelse i ett uttalande:
”Styrelsen lyder under årsmötesbesluten och med anledning av det beslut från årsmötet 2016 som slår fast ’att vi ska vara tydliga med att vi vänder oss till alla som definierar sig som kvinnor eller tjejer…’ är inte en medverkan förenlig med jourernas intressen. Det är av yttersta vikt att alla arrangemang som anordnas av Roks är inkluderande mot alla våra medsystrar.”

Kajsa Ekis Ekman vänder sig i debattartikeln bland annat emot FN:s beslut att tala om ”gravida människor” i stället för ”gravida kvinnor”.


Läs mer HÄR.

22 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 22 februari

Kristofobi är på riktigt

- Nuri Kino i Dagen -
Beslutsfattarna är närmast döva inför förföljelsen av kristna.
När jag för drygt två år sedan skrev om hot och våld mot kristna på svenska asylboenden fick statsrådet Morgan Johansson det att låta som att jag hade hjärnspöken.

I organisationen A Demand for action (ADFA) har vi sammanställt rapporter om antalet kyrkor som förstörts av terrorister i Irak. Före Saddam Husseins fall 2003 fanns det 1,3 miljoner kristna i Irak, före IS invasion 2014 var de 300 000, i dag är de färre än 200 000. Av dem som är kvar bor majoriteten i flyktingläger.

De senaste åren har ungefär 500 000 kristna flytt från islamisters förföljelse i Syrien.

Vi har också läst Migrationsmyndigheters avslag för kristna assyrier/syrianer/kaldéer och armenier. I en del av dem är beslutsfattarna närmast döva inför förföljelsen av kristna. Europaparlamentet och många andra har erkänt att det pågår ett folkmord mot kristna. EU-landet Sverige fortsätter att utvisa överlevare tillbaka till landet som inte kan skydda dem.


Läs mer HÄR.

21 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 21 februari

Genusvetenskap– jordmån för psykisk ohälsa

- Ingvar Nilsson i Sändaren -
Normkritik, queerteorier och genusvetenskapen  är ideologier som har pressats in i snart varje del av vårt samhälle. Det mest sorgliga är dess inflytande i förskola och skola. Man menar att det skulle handla om vetenskap och hävdar att kön är ett socialt, självkonstruerat och självvalt fenomen. Kommer någon med invändningen att kön har sitt ursprung i biologiska faktorer, vilket däremot är vetenskapliga fakta, blir man inte långvarigt ex inom universitetsvärlden där denna ihopsnickrade ideologi har fått stor påverkan. Idag ges inga forskningsmedel till forskning om könsskillnader inom biologins område.

Annica Dahlström, professor i neurobiologi, som skrivit boken Könet sitter i hjärnan, säger: ”genusforskning som gör gällande att könet är en social konstruktion är helt taget i luften, det har blivit en slags religion”. Hon säger; ”den viktigaste skillnaden mellan kvinnor och män har med kromosomerna att göra, vilka har stor betydelse för nervsystemets utveckling. Y-kromosomerna producerar det manliga könshormonet testosteron. Det kvinnliga könshormonet östrogen kommer från två x-kromosomer.  I boken tar Dahlström inte bara upp de fysiska skillnaderna i flickors och pojkars hjärnor utan också beteendevetenskaplig empirisk forskning som pekar på medfödda grundläggande skillnader. Forskare har snittat hjärnor och sett att köns-identiteten sitter i en särskild cellkärna.


Läs mer HÄR.